STILLEFØDTE

Dette er et gratis tilbud til foreldre som mister barnet sitt underveis i svangerskapet, i fødsel eller kort tid etter fødsel. Å ha profesjonelle portretter av den lille kan være verdifulle minner og for noen en viktig del av sorgarbeidet.


Jeg fotograferer dødfødte, døende og stille nyfødte på sykehuset eller i hjemmet, etter foreldrenes ønske. Målet er å gi foreldrene fine minner å se tilbake på, samt å gi de små en naturlig plass i familiens videre liv. For eksempel kan bilder gjøre det enklere å fortelle om søsken som ikke finnes mer.


Alle bilder leveres som ferdig redigerte filer i full oppløsning og med alle rettigheter til privat bruk.


Om fotografering av barnet eller fosteret er riktig for deg, vet bare du, men du skal vite at tilbudet finnes og at det legges til rette for deg, i den situasjonen du står i akkurat nå.


Se egen fane for kontaktskjema eller ring meg på 976 36 186.